Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

INCONEX, a. s.
Pod náměstím 135/1
182 00 Praha 8

IČO: 26445328
DIČ: CZ26445328

Spisová značka: B 7168 vedená u Městského soudu v Praze
Naše webová adresa je: https://inconex.cz/

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme
 1. Jaké informace shromažďujeme
 2. Jak jsou tyto informace shromažďovány
 3. Jak jsou informace uloženy a chráněny

Zásady ochrany osobních údajů rozlišují mezi identifikovatelnými informacemi a neosobními údaji.

Podle Národního institutu pro standardy a technologie jsou “osobně identifikovatelné informace” definovány jako:
“Veškeré informace o jednotlivci  včetně veškerých informací, které mohou být použity k odlišení nebo sledování identity jedince, jako je jméno, číslo sociálního pojištění, datum a místo narození, rodné příjmení matky nebo biometrických záznamů ; a jakékoli další informace, které jsou propojené nebo korelují k jednotlivci, jako informace o zdravotním stavu, vzdělání, finanční situaci a informace o zaměstnání.”

Nesoukromá data jsou definována takto:
“Informace, které mohou odpovídat konkrétní osobě, účtu nebo profilu, ale nejsou dostačující k identifikaci, kontaktu nebo lokalizaci osoby, které se takové informace týkají.”

A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, co s vašimi osobními údaji děláme.
 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s našimi podmínkami při první návštěvě našich webových stránek nám umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě našeho webu. S používáním cookies s vyjímkou těch nezbytných můžete nesouhlasit (viz odst. M).

B. Shromažďování osobních údajů
Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 3. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když použijete naše e-mailové služby např. kontaktní formulář;
 4. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 5. jakékoliv další osobní údaje, které nám v rámci kontaktního formuláře pošlete.

D. Použití vašich osobních údajů
Osobní údaje, které nám byly poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 1. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících zaslaných pomocí kontaktního formuláře;
 2. udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze upravit pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí na tomto webu.

E. Zveřejňování osobních údajů
Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám.

G. Uchovávání osobních údajů

V této části jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.

 1. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro jejich účel nebo účely nezbytné.
 2. Aniž je dotčen článek G 2, mažeme osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže ihned po ukončení naší vzájemné elektronické komunikace.
 3. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje
   1. v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona;
   2. pokud se domníváme, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
   3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

H. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijali jsme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložíme na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemůžeme zaručit.

I. Změny
Tyto zásady můžeme občas aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás můžeme upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na našich webových stránkách.

J. Vaše práva
Můžete nám nařídit, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás máme. Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu:

 1. předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti.

V rozsahu povoleném zákonem můžeme poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete nám kdykoliv nařídit, abychom vaše osobní údaje vymazali.

K. Webové stránky třetích stran
Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemáme kontrolu a neneseme za ně odpovědnost.

L. Aktualizace údajů
Dejte nám prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které máme, opravit nebo aktualizovat.

M. Soubory cookies
Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny.

Se soubory cookies nakládáme podle novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“) v režimu aktivního souhlasu uživatele, tzv. opt-in.

Jako provozovatel těchto webových podle stránek současného znění ZEK pro použití cookies respektujeme povinnost získat předchozí prokazatelný aktivní souhlas uživatele s rozsahem a účelem zpracování cookies. Jde o režim opt-in, kdy používání cookies může být aktivováno až na základě aktivního úkonu (souhlasu) uživatele. Před udělením souhlasu přitom není možné cookies používat.

Na webu je zobrazována tzv. cookies lišta, která upozorňuje na používání cookies.  V této liště nabízíme uživatelům možnost takové zpracování odmítnout a neudělit souhlas s používáním cookies. Souhlas je na tedy dobrovolné bázi a není vynucován, s cookies lze nesouhlasit. V cookies liště jsou informace obsahující popis toho, k čemu jednotlivé cookies slouží. Návštěvník webu se může rozhodnout poskytnout či neposkytnout souhlas pouze cookies ze služeb, které si vybere.

V případě nesouhlasu nedojde k zablokování přístupu ke stránce nebo jiným znepříjemňováním používání webové stránky s cílem přinutit uživatele k udělení souhlasu. Souhlas i nesouhlas může být kdykoli změněn (viz zde níže).

Z potřeby udělení souhlasu pro využití cookies existuje několik úzkých výjimek. Jde např. o situace, kdy je použití cookies nezbytné pro technické ukládání nebo pro poskytnutí služby, která je poskytována na základě žádosti uživatele, tj. nejde o nějakou vedlejší službu, kterou uživatel nepožaduje. To, že jsou cookies nezbytné pro poskytnutí služby pak mimo jiné znamená, že použití cookies je časově omezené právě na poskytování dotčené služby.

Na našich webových stránkách používáme  jak relační tak trvalé soubory cookies. Neshromažďují vaše osobní údaje.

Blokování všech funkčních souborů cookies může mít negativní dopad na použitelnost webových stránek. 

Zde můžete změnit nastavení souborů cookies
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner