Nacházíte se: Úvod > Naše služby

Naše služby

Administrace

 • Společnost INCONEX poskytuje komplexní služby související s přípravou a realizací zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v souladu s nejlepšími zadávacími postupy a s aktuální rozhodovací praxí kontrolních a soudních orgánů.

 • Vzhledem k zaměření naší společnosti jako projekční kanceláře poskytujeme svým klientům poradenské služby již při přípravě technických podmínek zadávacích řízení, při nastavení obchodních podmínek a SLA, přípravě předběžných tržních konzultací, stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a maximální nabídkové ceny, a také při přípravě systému hodnocení a kvalifikačních požadavků.

 • Díky týmu pracovníků s mnohaletou zkušeností s administracemi výběrových a zadávacích řízení společnost INCONEX realizuje také samotné zadávací řízení od jeho vyhlášení, vedení jeho průběhu a přijímání nabídek, až po koordinaci uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a uveřejnění nezbytných dokumentů dle požadavků zákona.

 • Společnost INCONEX poskytuje tyto služby standardně také v oblastech složitých infrastrukturních projektů, IT systémů a EU fondů.

 • Klientům z privátního sektoru pomáháme s podáním jejich nabídek do zadávacích řízení a s kontrolou přiměřenosti souvisejících zadávacích podmínek a jejich legálnosti.

Plánování

 • V rámci plánování umíme přeměnit váš globální cíl do dílčích položek a konkrétních výstupů, rozdělení vašich pracovních témat a úkolů do dílčích částí. Zajistíme definici vnitřních rozhraní vašich subsystémů. Připravíme metodiky a inventarizaci znalostí a dovedností budoucích členů projektového týmu. Identifikujeme potřebné vnitřní i vnější zdroje. Popíšeme rizika a předpoklady omezení jejich dopadů.

 • Umíme sestavit realistický časový rámec a rozpočet projektu a detailní plány na realizaci projektu.

 • Nastavujeme plány komunikace, subkontraktů, nákupů služeb a subdodávek.

Koordinace

 • Umíme zajistit věcný, finanční, časový i případně prostorový soulad mezi vašimi jednotlivými cíli, jejich částmi, činnostmi či jednotlivými pracovníky.

 • Koordinaci zajišťujeme na všech úrovnícha stupních řízení prostřednictvím našeho know how, zkušeností, negociačních dovedností, sdílených hodnot, nastavených pravidel, strategie (zejména poslání, vize a cílů) a v souladu s nimi, pomocí plánování.

 • Koordinujeme prostřednictvím dílčích plánů, porad nebo přímého vedení lidí formou osobního styku.

Předinvestiční příprava

 • Poskytujeme komplexní služby pro předinvestiční přípravu pro realizaci investičních projektů Studií proveditelností, CBA, inženýringu, průzkumů trhů, přípravy rozpočtů a zadávacích dokumentací. Specializujeme se i na před investiční přípravu projektů financovaných z dotačních zdrojů.

Projektové řízení

 • Poskytujeme služby projektového řízení a koordinace realizace investičních projektů v oblastech ICT, ITS a technologických systémů v průmyslu a energetice a projektové řízení staveb včetně řízení výstavby v prostředí BIM.

 • Specializujeme se i na projektové řízení a koordinaci přípravy a realizace veřejných strategií pro klienty z veřejné správy. Poskytujeme služby „back office“ pro přípravu a řízení veřejných strategií a zpětnou evaluaci projektů.

Řízení a zpracování environmentálních projektů

 • Umíme zpracovat strategie i implementační plány v oblasti životního prostředí, energetiky či odpadového hospodářství. V rámci strategií zpracujeme studie proveditelnosti, CBA nebo podpůrné analýzy.

Standardizace procesů

 • Umíme nastavit procesy pro sjednocování postupů tak, aby vedly ke koordinaci, kompatibilitě a opakovatelnosti.

 • Standardizujeme „de iure“ i „de facto“ a učíme vás, jak nastavený standard používat.

 • Známe například standardy řady ČSN EN 15 221, řady ČSN ISO EN 41 000, standard BIM (Building Information Modeling), standard projektového řízení ISO 21 500.

Váš úspěch je naším úspěchem!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner